Bestyrelsen Ishøj UngdomsskoleFormand
Ebbe Rosenberg

Udpeget af Ishøj Byråd (S)


Næstformand
Michael Krøll Eriksen

Udpeget af LO

Sengül Deniz (S)
Udpeget af Ishøj Byråd (S)


Bjarne Børgesen
Valgt af folkeoplysningsudvalget

Michael Hansen
Valgt fra uddannelsesinstitutionerne i
Ishøj Teknisk Skole


Lisbeth Sneistrup Kjelberg
Valgt af skolebestyrelserne

Erkan Cakmak
Medarbejderrepræsentant


Delia Fazli

Valgt af Ishøj Ungeråd