Sprog & skole

Eksamensforberedelse


Få hjælp til dine skriftlige og mundtlige eksaminer. Du vil kunne få hjælp til specifikke fag ligesom der vil blive undervist i retorik og præsentationsteknik.
Alle torsdage i april

Tilmeld Dig!